• 5h – G2 Esports vs Evil Geniuses
  • 6h – Evil Geniuses vs ORDER
  • 7h – DetonatioN FocusMe vs Saigon Buffalo
  • 8h – Team Aze vs T1
  • 9h – Istanbul Wildcats vs RED Canids
  • 10h – RNG vs PSG Talon